Teaching

Examiner of PhD dissertations

8/2019: Keiu Telve: Family Life Across the Gulf: Cross-Border Commuters’ Families Between Estonia and Finland, University of Tartu, Estonia. 

4/2019: Rebecca Clark: ”Where I Feel Most Comfortable in the World”: Searching Utopia for Home. La Trobe University, Australia

5/2018: Lisa Gelbhardt: Emotional Travels: Feeling and Personhood among Western-identified Travellers in India. University of Hull, UK. 

Pre-examiner of PhD dissertations

2/2016: Maarja Saar: The Answers You Seek will Never be Found at Home. Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among high-skilled Estonians. Södertörn University, Sweden 

Courses:

Visuaalinen antropologia/ Visual Anthropology/ 5 ECTS

2023 Faculty of Social Sciences, Tampere University

Etnografinen tutkimusprosessi (Ethnographic research process)/ 5 ECTS

2019-2020 Faculty of Social Sciences, Tampere University

Ethnographic Research/ 3-5 ECTS

2018 Graduate school, Tampere University

Lapsuuden antropologia ja transnationaali lapsuus/ The anthropology of childhood and transnational childhood (5 ECTS)   

2018 Faculty of Social Sciences, University of Tampere

Antropologian osa-alueet/ Key Fields of Anthropology (5 ETCS)

2018 Faculty of Social Sciences, University of Tampere     

2017 Faculty of Social Sciences, University of Tampere        

Sosiaaliantropologinen tutkimus/ Social anthropological research (7 ECTS)   

2010 Department of Social Research, University of Tampere (24h)

Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen/ Research and academic writing (7 ECTS)  

2010 Department of Social Research, University of Tampere (16h)

Elämäntapasiirtolaisuus / Lifestyle migration (6 ECTS)

2009 Department of Social Research, University of Tampere (20 h)

Yhteisöt transnationaalissa maailmassa/ Transnational communities (6 ECTS)

2009  Department of Social Research, University of Tampere (20h)

2007 Department of Sociology and Social Pshychology/ International School of Social Sciences/ University of Tampere (18 h)

Transnational Countercultures (6 ECTS)

2008  Department of Sociology and Social Pshychology/International School of Social Sciences/ University of Tampere (18 h)

Women travellers in India (7 ECTS)

2008 Department of Women’s Studies / International School of Social Sciences, University of Tampere/ The Finnish Network for Gender Studies / (online course)

2006 Department of Women’s Studies / International School of Social Sciences, University of Tampere / (online course)

2004 Department of Women’s Studies / International School of Social Sciences, University of Tampere (24 h)

Empiirisen tutkimuksen perusteet/ Introduction to empirical research (3 ECTS)

2007 Faculty of Social Sciences / University of Tampere         

2008 Faculty of Social Sciences / University of Tampere           

Sosiaaliantropologian peruskurssi/ Introduction to social anthropology (2 ECTS)

2010 University of Tampere  

2009 Department of Social Research, University of Tampere  & Tampere Summer University

2008 University of Tampere & Tampere Open University Tampere & Pori

2007 Tampere Summer University & Tampere Open University

2006 University of Tampere  & Tampere Summer University

2005 Tampere Open University, Tampere & Seinäjoki

Kandidaatin seminaari/ Bachelor thesis seminar (10 ECTS)  

2017-2018 Faculty of Social Sciences, University of Tampere

2016-2017 School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere

2010  Department of Social Research, University of Tampere

Lectures abroad:

Expatriate Childhood: an ethnographic study among children of highly skilled international professionals in Finland. St. Thomas University, Fredericton, Canada. 14.11.2023.

Individuals, structures and circumstances: the lifestyle migrant families’ constrained life in the paradise of Goa, India.University of Kent, Canterbury, UK. 29.1.2019.

Experiences of mobility, definitions of home and belonging. Western Lifestyle Migrant Children in Goa, India. University of Sussex, UK. 23.10.2013.

My touristic Experiences in India. On the course on tourism, Department of Sociology, University of Goa, India. 8.2.2012.

Methodological Challenges when studying Mobile Childhood. Western Children Living in Goa. On the course on research methods, Department of Sociology, University of Goa, India. 17.2.2011.

Lectures in Finland:

Erilaiset kentät. Etnografinen tutkimusprosessi B. Tampereen yliopisto 8.10.2021.

Ekspatriaatit, elämäntapamuuttajat ja asioiden kansallinen järjestys. Muuttoliike ja kulttuurinen moninaisuus. Tampereen yliopisto 5.10.2020.

Ekspatriaatit, elämäntapamuuttajat ja asioiden kansallinen järjestys. Muuttoliikkeen tutkimuksen nykykeskustelut. Tampereen yliopisto. 4.11.2019.

Turismintutkimus. Yhteiskunta tänään MOOC. 2019-

Lapset, siirtymäriitit ja aikuistuminen. Yhteiskunta tänään MOOC. 2019-

”Suomessa on niin kylmä talvella.” Rennompi elämä ulkomailla: Mistä elämäntapamuutossa on kyse? ”In Finland, it’s so cold in winters.” A more relaxed life abroad. What is lifestyle migration about? Ikääntyvien yliopisto. Tampereen yliopisto. 27.3.2018.

Rennompi elämä ulkomailla. Mistä elämäntapamuutossa on kyse? A more relaxed life abroad. What is lifestyle migration about? Kurssilla Muuttoliikkeen tutkimuksen nykykeskustelut. 16.3.2017.

The situated knowledge in ethnographic research. On the course Feminist Methodology. 18.10.2016.

Etnografinen kenttätyö/ Ethnographic fieldwork. Kurssilla Sosiaaliantropologia. 20.10.2015

Piirustukset osana lasten etnografista tutkimusta./The Use of Drawings in Ethgnoraphic Research among Children. Metodifestivaali 2015. Tampereen yliopisto. 20.8.2015.

”Apua! Mitä mä nyt teen?!” Aineistojen järjestäminen ja analysointi. / ”Help! What shall I do now?” Organising and analysing ethnographic data. Kurssilla Etnografinen tutkimusprosessiYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. 30.3.2015 & 4.4.2016 & 15.2.2017, 26.10.2017 & 9.1.2019.

Liikkuva lapsuus. Elämäntapasiirtolaisten lapset Intian Goalla. / Mobile Childhood. Lifestyle Migrant Children in Goa, India. Kurssilla Tutkimuksen näkökulmia lapsuuteen, nuoruuteen ja perheeseen. Studia generalia luentosarja. YKY, Tampereen yliopisto 5.11.2014.

”Autenttista musiikkia oppimassa.” Länsimaalaiset intialaisen klassisen musiikin lähteillä. / ”Learning authentic music.” Westerners at the sources of Indian classical music. Kurssilla Musiikkielämykset ja toiseuden tuottaminen. YKY, Tampereen yliopisto. 2.4.2014.

Lifestyle migration and the national order of things. On the course Global Change, Local Encounters: themes and concepts. University of Joensuu. 18.3.2014.

What should I do now? Analysing ethnographic data. On the course Ethnographic Approaches to Empirical Research. Doctoral School of the University of Tampere. 21.2.2014.

”Mistä olet kotoisin?” Asioiden kansallinen järjestys ja Goan länsimaalaiset lapset / ”Where are you from?” Western children in Goa and the national order of things. Kurssilla Transnationaali antropologia. YKY, Tampereen yliopisto. 2.4.2013.

Etnografinen tutkimus: Liikkuva lapsuus. Elämäntapasiirtolaisten lapset Intian Goalla/ Ethnograhic Research: Mobile Childhood. Lifestyle migrant children in Goa, India. Kurssilla Instituutioiden kulttuuristen käytäntöjen ja tilojen tutkiminen ja etnografia. EDU, Tampereen yliopisto. 25.2.2013.

Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?/ Ethnographi Research on Children. Western Children in Goa, India, elite or marginalised? Familiar or strange?Luentosarjalla Toiminta, tulkinta ja tieto. YKY, Tampereen yliopisto. 11.2.2013. & 17.2.2014 & 26.1.2015 & 25.1.2016, 23.1.2017 & 21.1.2019.

Lasten haastatteleminen osana etnografista tutkimusta./ Interviewing children in ethnographic research. Luentosarjalla Haastattelu: taito, tyylit ja tutkimus. YKY, Tampereen yliopisto. 8.11.2012 & 11.11.2013.

Etnografinen tutkimus./Ethnographic research. Luentosarjalla Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät. YKY, Tampereen yliopisto. 25.9.2012.

Länsimaalaisten yhteisö Intian Varanasissa. Paikallinen tila, transnationaali elämäntapa./ The  Community of Westerners in Varanasi, India. A local space, a transnational lifestyle. Luentosarjalla ’Transnationaalit ja diasporiset kulttuurit ja yhteisöt’. Sosiaalitutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto. 8.11.2010.

Ikuisesti Nuori? Länsimaalaisyhteisö Varanasin kaupungissa Intiassa./ Forever young. The community of Westerners in Varanasi, India.
Luentosarjalla ’Elämänkulku’. Tampereen yliopiston Porin yksikkö. 25.2.2008 & 9.2.2010. 
Luentosarjalla ’Nuoruuden siirtymät’, Sosiaalitutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto. 25.3.2010.

Opettamisen käytännöt monikulttuurisessa yliopistossa/ Teaching in a Multicultural University. Kurssilla ‘Feministinen yliopistopedagogiikka’, Sosiaalitutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto. 3.12.2009.

”Apua! Mitä mä nyt teen?!” Aineistojen järjestäminen ja analysointi. / ”Help! What shall I do now?” Organising and analysing ethnographic data. Kvalitatiivisten menetelmien metodikurssilla. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto. 2.10.2007

Between Europe and India. Searching for an Ideal lifestyle. Luentosarjalla “Transnational Europe”. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos/ International School of Social Sciences, Tampereen yliopisto.  4.10.2006.

Analysing ethnographic data.Etnografian metodikurssilla. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto. 7.3.2006.

Women’s position in Finland. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia, Porvoo, 9.11.2000.

”En ole intialainen.” Eurooppalaisnaisten itsemäärittelyä Varanasissa. / ’I’m not Indian’. European women in Varanasi. Luentosarjalla ”Rikkaat, köyhät ja neuvokkaat. Kohtaamisia Itä-Afrikan ja Etelä-Aasian naisten kanssa, Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto, marraskuu 2000.

Lectures for the general public

Yhteiskunta, yhteisöt ja kulttuurit -tutkimusta ja työelämää Mitä on antropologia? Mitä ovat sosiaalitieteet? Tampereen yhteiskoulun lukio. 10.5.2022.
Parempaa elämää etsimässä: Ihmeellisen Intian diskurssit­­­
. Tampereen uskonnonopettajat, Tampere, 25.11.2021.

Mitä on tiede? Mitä on antropologia? Missä sitä voi opiskella? Hatanpään lukio (Hatanpää high school), Tampere, 16.11.2020.

Intialainen nainen. Soroptimist International – Tampere. 12.2.2018. 

Travel diaries from Varanasi and Uttar Pradesh. Embassy of India, Helsinki. 8.2.2018.

Temporary migration. The case of Finland. Seminaarissa Temporary Migration. What do we know? Tampere. 6.10.2015.

Elämäntapamuuttajat. Löytyykö parempi elämä ulkomailta? Euroopan muuttoliikeverkoston seminaari Kansainvälisen liikkuvuuden uudet muodot, Helsinki, 26.9.2014. 

Mikä Intiassa houkuttaa? Länsimaalaiset ihmiset ihanteellista elämää etsimässä. Intia viikko, Tampereen kaupunki, 16.3. 2008.